Kokonaisvaltaiset toimitukset

Rantekilla on modernit ja automatisoidut työkalut sekä laadukkaat prosessit asiakkaiden tarpeita vastaaviin vaativien sähköalan tuotteiden osa- ja kokonaistoimituksiin.

Vahva toimialaosaamisemme takaa asiantuntevan palvelun aina hankinnoista toteutukseen ja toimitukseen. Osaamisemme kärkenä ovat käämintä, koneistus ja kokoonpano.

Käämintä

Valmistamme käämittyjä komponentteja asiakkaan tarpeiden mukaan, tehokkailla menetelmillä ja korkealuokkaisilla materiaaleilla. Käytössämme ovat mm. VPI ja muut käämintälaitteet sekä ajanmukaiset koestusvälineet.
Katso esimerkkejä toimitetuista tuotteista.

 

Koneistus

Valmistamme asiakkaillemme erilaisia koneistettuja osia ja kokonaisuuksia. Koneistus on tärkeässä roolissa kokoonpanon ja kääminnän tuotteissa. Käytössämme on mm. Makinon ja Mori-Seikin työstökeskuksia. Kappaleen käsittelyyn on Fanuc- ja Motoman-robotteja.
Katso esimerkkejä toimitetuista tuotteista.

 

Kokoonpano

Hallitsemme niin laajat kuin suppeammatkin kokoonpanon toimitukset. Yhteistyöverkostomme mahdollistaa monipuolisen tarjonnan osien alihankinnasta kokonaisvaltaiseen tuotteiden valmistamiseen ja logistiikkapalveluihin. Kokoonpanoissa yhdistyvät usein sekä käämityt että koneistetut komponentit
Katso esimerkkejä toimitetuista tuotteista.

Ydinvahvuudet

Rantek hallitsee laajoja toimituskokonaisuuksia valmistuksesta organisointiin. Kiinnitämme erityistä huomiota tekemisen laatuun, niin asiakaspalvelussa, tuotannossa, testauksessa, logistiikassa kuin muissakin prosesseissamme.

Laatutekijät

Käyttämämme menetelmät täyttävät toimialan vaatimukset ja standardit, ja niiden lisäksi panostamme voimakkaasti tuotantokoneistomme laatuun. Käytämme moderneja ja automatisoituja laitteita ja työkaluja. Toimitusketjun kokonaishallinta on WISE ERP -ohjelmassa. Kehitämme ja uudistamme myös säännöllisesti sekä menetelmiämme että laitekantaamme.

Rantekilla on sertifioidut ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

Käytössämme ovat mm.:

  • Zeiss PiWeb ja Minitab -analysointiohjelmistot (SPC, FPY, jne.)
  • Zeiss 3D-mittakoneet (Duramax ja Accura)
  • Sähkötekniset mittavälineet (toistoaalto, mΩ - GΩ, läpilyönti)
  • PPAP (PSW, 8D)

Laadunvalvontajärjestelmämme osana huolehdimme tuotteiden kokonaisvaltaisesta testauksesta kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa.

Conflict Minerals Policy Statement (pdf)