Rantek palkittiin Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinnolla

04/04/2013

Oulun kaupunki palkitsi Sähkö-Rantekin vuoden 2012 yrittäjyyskilpailussa Stiiknafuulia-palkinnolla.

Palkintoraadin mukaan Rantek on pitkäjänteisellä, vakiintuneella ja kannattavalla toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi Oulun kaupungin elinkeinoelämään. Yrityksen liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana, ja vuoden 2012 alustavan tilinpäätöksen mukaan se on n. 10M€. Yrityksen toiminta on pysynyt kannattavana huolimatta alan jatkuvasti tiukentuneesta kilpailutilanteesta. Rantek on keskittänyt kaiken toimintansa Ouluun ja työllistää tällä hetkellä 45 henkilöä.

Rantek on panostanut merkittävästi toiminnan kannattavuuden vahvistamiseen mm. laatuun, työympäristöön sekä kone- ja laitekantaan investoimalla. Myös kuluvalle vuodelle kohdistuu merkittäviä kone- ja laiteinvestointeja, joilla pidetään yritys kilpailukykyisenä ja avataan mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentumiselle. Yritys panostaa tällä hetkellä viennin kasvattamiseen Ruotsissa ja Norjassa.

Stiikanfuulia-palkintona on palkinnonsaajalle pysyvästi jäävä, oululaisen taiteilijan tekemä maalaus.

Palkintoraadin puheenjohtajana toimi BusinessOulu-liikelaitoksen johtaja Juha Ala-Mursula. Raadissa oli mukana kutsuttuja edustajia Seudullisen yrityspalvelusopimuksen sopijaosapuolista. Palkinnot myöntää BusinessOulu-liikelaitoksen johtokunta.